Sesepuh DPRD ,,Hamengeti Pahang Yang Tanggap Warso Kaping 272.Kabupaten Blora

Istimewa

MEMOPOS.com,Blora - H. M. Dasum, minangka sesepuh wonten DPRD Kabupaten Blora saha brayat ageng DPRD Kabupaten Blora anggadahi tekad sesarengan Bupati lan Wakil Bupati Blora makaryo ingkang saestu saklebetipun Resepti Hamengeti Pahargyan Tanggap Warsa ingkang Kaping 272 Kabupaten Blora. "Awit saking menika, sumangga sareng-sareng sak'iyek saeka kapti, sami cancut tali wanda

mikirake masalah lan tantangan ingkang dipun adepi masyarakat Kabupaten Blora”, tembung Dasum, dina Sabtu(11/12/2021) kepengker.

Bebasanipun ORA BUTUH KAE-KAE, BUTUHE MUNG NYAMBUT GAWE”, Anane mung makarya lan makarya, golek cara bisa gawe senenge wong liyo,

gawe legane wong liyo, sebab yen wong liyo kalegan, atine dhewe melu lega lan plong marem rasane.

Minangka wujud nyata sedaya saged dipun pirsani, bilih wonten ing ari Senin Wage surya kaping 29 November kepengker DPRD Kabupaten Blora sampun sesarengan nyepakati APBD Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2022. Ing ngajeng, mugi sedaya saged enggal makarya kagem kesejahteraanipun masyarakat Kabupaten Blora, “Kula ngajak dhateng sedaya komponen masyarakat kangge nginggilaken mandhireng pribadi, dhisiplin, peduli saha sesarengan nglantaraken Kitha Blora dados kitha ingkang aman, nyaman, tentrem, berbudaya dalah berkarater sarta kuwawi nyukani kamukten dhateng sedaya warga saha ing akhiripun, saged nyukani iguh pratikel kangge majengipun bangsa saha NKRI”, tambahipun.Wungkasanipun.


(ardy)

Related

Pemerintahan 2526029195719296623

Posting Komentar

emo-but-icon

Cafe Angkringan RC Banyiwangi

Cafe Angkringan RC Banyiwangi
Cafe Angkringan RC Banyuwangi Kecamatan Banyuwangi

Kapolres Jember

Kapolres Jember
Kapolres Jember Beserta Staf Dan Jajaran Mengucapkan Selamat Hari Pers Nasional 9 Februari 2021i

Follow Us

Hot in week

Recent

Comments

Side Ads

Text Widget

Connect Us

item